ОУ  ОУ   ОУ

Постижения

Клубове и дейности

Галерия

График за провеждане на септемврийска сесия за учениците самостоятелна форма на обучение в ОбУ „Св.Иван Рилски” с. Червенци за учебната 2018/2019 година

График  за провеждане на септемврийска сесия за учениците самостоятелна форма на обучение в ОбУ „Св.Иван Рилски” с. Червенци за учебната 2018/2019 годинаПрочети повече...

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Учшшщно мляко"

На основание чл.4,ал.5,т.6 и чл.136,чл.13в и чл.13г от Наредбата за условията и реда за Прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения- Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко",с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в ОбУ"Св.Иван Рилски",с.Червенци за период от три учебни години 2019/2020г.,2020/2021г.,2021/2022г...

Прочети повече...

Дати за провеждане на изпитите от национално външно оценяване за VII клас през учебната 2018/2019 година

Виж дати за провеждане на изпитите от национално външно оценяване за VII клас през учебната 2018/2019 година

Заповед №439 от 07.05.19г. - График изпитна юнска сесия за ученици в СФО

Заповед №439 от 07.05.19г. - График изпитна юнска сесия за ученици в СФО;

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички ученици и техните родители

Грипната ваканция се удължава до 04.02.2019 г. вкл. 05.02.2019 е срочна ваканция. Учебните занятия ще започнат на 06.02.2019 г. (сряда)

 

 Директор

Пепа Пенчева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На вниманието на всички ученици и техните родители

След заседание на областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ е взето решение от 22.01.2019г. до 29.01.2019г./ включително/ училищата от област Варна да преустановят учебен процес поради обявяване на грипна ваканция.

Отменят се всички изпити на учениците в самостоятелна форма на обучение.

 

 Директор

Пепа Пенчева

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОУ“Св. Иван Рилски‘‘, с. Червенци

Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията...

Прочети повече...

 

Общо събрание на колектива при ОУ „Св.Иван Рилски" с.Червенци

Днес 07.04.2017 г. се проведе Общо събрание на колектива при ОУ
Протокол №3/,7.04.2017 г.

Страница 1 от 2

Go to top