ОУ  ОУ   ОУ

Постижения

Клубове и дейности

Галерия

  На основание чл. 259, ал. 1, от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, във връзка  с писмо с изх. №РД 6700-127-(1)/21.11.2016г. на кмета на община вълчи дол и Протокол с вх. №375/19.12.2016г.от среща на представители на родители за избор на членове и резервни членове на Обществен съвет...

ОУ Прочети повече...

 

Go to top