ОУ  ОУ   ОУ

Постижения

Клубове и дейности

Галерия

за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Учшшщно мляко"

На основание чл.4,ал.5,т.6 и чл.136,чл.13в и чл.13г от Наредбата за условията и реда за Прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения- Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко",с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в ОбУ"Св.Иван Рилски",с.Червенци за период от три учебни години 2019/2020г.,2020/2021г.,2021/2022г...

Прочети повече...

Go to top