ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРИ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, С. ЧЕРВЕНЦИ

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Халиме Ибрямова

 

ЧЛЕНОВЕ:     - Ивелина Георгиева

                       - Юлиян Огнянов

                       - Виждан Абилова

                       - Мерткан Ибрямов

Go to top