HomeБюджет

Бюджет

 

 

  И Н Ф О Р М А Ц И Я – А Н А Л И З относно изпълнението на делегирания бюджет за периода:01.01.2019г.-31.12.2019г. в ОбУ „Свети Иван Рилски”с.Червенци;

 

  И Н Ф О Р М А Ц И Я – А Н А Л И З относно изпълнението на делегирания бюджет за периода:01.01.2019г.-30.09.2019г. в ОбУ „Свети Иван Рилски”с.Червенци;

 

 Информация-анализ-бюджет-01.01.19г.-30.06.19 г.;

 Информация-анализ за първите три месеца на финансовата  2019г;

 Бюджет 2019г;

 

 Финансов отчет на  бюджет 2018г;

 

 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018г. към 30.06.2018г;

 

 ИНФОРМАЦИЯ - АНАЛИЗ относно изпълнението на делегирания бюджет
за периода:01.01.2018г.-31.03.2018г. в ОбУ „Свети .Иван Рилски"с.Червенци;

План за приходите и разходите за делегирани от държавата дейности
 на ОбУ”Свети Иван Рилски” с.Червенци 2018 година;

Финансов отчет БТ за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017г
на ОбУ „Свети Иван Рилски"с.Червенци;

Финансов отчет ОУ за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017г
на ОбУ „Свети Иван Рилски"с.Червенци;

Финансов отчет ПГ за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017г
на ОбУ „Свети Иван Рилски"с.Червенци;

Финансов отчет по проект  - "Твоят час" за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017г
на ОбУ „Свети Иван Рилски"с.Червенци;

Финансов отчет на училищен стол за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017г
на ОбУ „Свети Иван Рилски"с.Червенци;

ИНФОРМАЦИЯ-АНАЛИЗ
относно изпълнението на делегирания бюджет за периода:01.01.2017г.-31.03.2017г. в ОбУ „Свети Иван Рилски"с.Червенци;

ИНФОРМАЦИЯ-АНАЛИЗ
относно изпълнението на делегирания бюджет за периода:01.01.2017г.-30.06.2017г. в ОбУ „Свети Иван Рилски"с.Червенци;

Go to top