Графици

 

ЗАПОВЕД № РД-07-305/07.03.2023г.

ЗАПОВЕД № РД-07-310/16.03.2023г.

График за провеждане на часовете по БДП в „ОбУ Св. Иван Рилски“, с. Червенци, общ. Вълчи дол, обл. Варна за учебен срок, 2022/2023 учебна година съгласувано Заповед № РД-07-285/08.02.2023г.

График за провеждане на часовете по БДП в „ОбУ Св. Иван Рилски“, с. Червенци, общ. Вълчи дол, обл. Варна за учебен срок, 2022/2023 учебна година съгласувано Заповед № РД-07-285/08.02.2023г.


График за провеждане на часа на класа - консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация в „ОбУ Св. Иван Рилски“, с. Червенци, общ. Вълчи дол,  обл. Варна за 2 учебен срок, 2022/2023 учебна година съгласувано Заповед  №РД-07-285/08.02.2023г.

График за провеждане на втория час на класа - консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация в „ОбУ Св. Иван Рилски“, с. Червенци, общ. Вълчи дол,  обл. Варна за 2 учебен срок, 2022/2023 учебна година съгласувано Заповед  №РД-07-285/08.02.2023г.

График за провеждане на часовете по БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ в „ОбУ Св. Иван Рилски“, с. Червенци, общ. Вълчи дол, обл. Варна за 2 учебен срок, 2022/2023 учебна година съгласувано Заповед № РД-07-285/08.02.2023г.

График за дежурство на учители втори учебен срок, 2022/2023 учебна година съгласувано Заповед №РД-07-284/08.02.2023г.

График за провеждане на консултации на учителите в „ОбУ Св. Иван Рилски“, е. Червенци, общ. Вълчи дол, обл. Варна за дневна и самостоятелна форма на обучение в извън учебно време за 2 учебен срок, 2022/2023 учебна година съгласувано Заповед № РД-07-285/08.02.2023г.

График за провеждане на контролни и класни работи за Втория учебен срок, 2022/2023 учебна година Съгласно заповед № РД-07-02.2023г.

График на Придружаващи учители при извозването на учениците Втория учебен срок, 2022/2023 учебна година.

Go to top