Графици

 

 График за провеждане на януарска-февруарска изпитна сесия за учениците самостоятелна форма на обучение в ОбУ „Св.Иван Рилски” е. Червенци за /' учебната 2018/2019 година;

 График за провеждане на януарска-февруарска изпитна  сесия за учениците самостоятелна форма на обучение в ОбУ „Св.Иван Рилски” с. Червенци за учебната 2018/2019 година;

График за провеждане на януарска сесия за учениците самостоятелна форма на обучение в ОбУ „Св.Иван Рилски” с. Червенци за учебната 2018/2019 година;

 ЗАПОВЕД №РД 07-250 от 06.07.2018г. График за провеждане на септемврийска сесия за учениците самостоятелна форма на обучение в ОбУ „Св.Иван Рилски” е. Червенци за учебната 2017/2018 година;

График за януарска изпитна сесия за ученици самостоятелна форма на обучение (2018 г.);

ИНФОРМАЦИЯ за графика на дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас за учебната 2018/19г. и времето, през което училищната комисия ще извършва дейността си;

ГРАФИЦИ II-РИ СРОК/2018 г.;

ЗАПОВЕД №___ от 26.01.2018г.-график за юнска сесия- ученици СФО;

ЗАПОВЕД №163 от 20.12.2017г.-график за януарска сесия- ученици СФО;

ГРАФИЦИ I-ВИ СРОК;

ГРАФИК НА УЧИТЕЛИТЕ ПРИДРУЖАВАЩИ УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ПЪТУВАНЕ С УЧИЛИЩНИТЕ АВТОБУСИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/17ГОДИНА;

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ;

ГРАФИК за провеждане на час на класа за І учебен срок на учебната 2016 /2017 година;

ГРАФИК за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация за І учебен срок на учебната 2016 /2017 година;

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВА НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/17ГОДИНА;

ГРАФИК за организиране и провеждане на спортни дейности;

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ ЗА УЧЕБНАТА І учебен срок на 2016/ 2017ГОДИНА;

ГРАФИК за провеждане на контролните работи по всички учебни предмети за 1 учебен срок на учебната 2016/17 год;

ГРАФИК за провеждане на факултативни учебни часове за учебната 2016 /2017 година.

Go to top