Заповеди

 

Заповед № РД-07-452/02.07.2020г.;

Заповед № 377 от 27.03.20г. - Корона вирус;

Заповед № 376 от 25.03.20г.-прием 1 клас;

ЗАПОВЕД № РД-07-353/14.03.2020г;

Заповед № 260 от 27.01.20г. - грипна ваканция...

ЗАПОВЕД №РД-525/05.08.2019 г. относно Схема „Училищен плод”;

График  за провеждане на септемврийска сесия за учениците самостоятелна форма на обучение в ОбУ „Св.Иван Рилски” с. Червенци за учебната 2018/2019 годинаЗАПОВЕД № РД 07-508 / 09.07.2019 г. -  График за провеждане на септемврийска сесия за учениците самостоятелна форма на обучение в ОбУ „Св.Иван Рилски” с. Червенци за учебната 2018/2019 година

Заповед за прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2019-20г;

Заповед №439 от 07.05.19г. - График изпитна юнска сесия за ученици в СФО;

ЗАПОВЕД №РД 417 от 10.04.2019г. Заповед за прием на ученици в VІІІ клас;

ЗАПОВЕД №РД 07-250 от 06.07.2018г. График за провеждане на септемврийска сесия за учениците самостоятелна форма на обучение в ОбУ „Св.Иван Рилски” е. Червенци за учебната 2017/2018 година;

ЗАПОВЕД №РД 249 от 05.07.2018г. за прием на ученици в VІІІ клас;

ЗАПОВЕД №РД 07-249 от 05.07.2018г. Комисия за организиране приемането на документи и класирането на ученици за прием в VIII клас;

ЗАПОВЕД №РД 07-248 от 04.07.2018г.  Организиране на приема на ученици след завършване на основно образование;

ЗАПОВЕД №РД 195/27.03.2018 година;

ЗАПОВЕД №197/10.04.2018 г.

Go to top