HomeОбществен съвет

Обществен съвет

Днес 12.01.2017г.се проведе заседание на Обществения съвет при ОУ"Иван Рилски", с.Червенци при следния дневен ред:

Протокол №1/12.01.2017 г.

 

Go to top