HomeУчебна дейностОлимпиади и състезания

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Работно време на директора

Сутрин: 08:00 до 12:00 часа

След обяд: 13:00 до 17:00 часа
Почивка: 12:00 до 13:00 часа
Приемен ден: Понеделник от 13:00 до 17:00 часа
                

Работно време на ЗДАСД

Сутрин: 08:00 до 12:00 часа

След обяд: 13:00 до 17:00 часа
Почивка: 12:00 до 13:00 часа
Приемен ден: Вторник от 13:00 до 17:00 часа

 

Обучението на учениците в ОбУ „Св. Иван Рилски" – през учебната 2023/2024г. се осъществява в дневна форма и самостоятелна форма. Формите на обучение са приети от педагогическия съвет на училището с протокол № 1/15.09.2023г.

В дневна форма обучението на учениците се организира в паралелки и групи, а в самостоятелна форма, обучението се организира за  Дневната форма на обучение е присъствена форма и включва обучението на учениците по учебни предмети, спортните дейности и часа на класа.

Училището разработва индивидуален учебен план за учениците в индивидуална форма на обучение;

Обучението във всички форми, както и преминаването от една в друга, се осъществяват съгласно ЗПУО.

     

Олимпиади и състезания

График на Общински кръг на националните олимпиади

 

 

 

1. Национално състезание „Знам и мога” IV клас 30.01.2016г. от 10,00 часа
2. Химия и опазване на околната среда 14.01.2016г. от 9,00 часа
3. Български език и литература 15.01.2016г. от 9,00 часа
4. География и икономика 06.01.2016г. от 10,00 часа
6. История и цивилизация 08.01.2016г. от 10,00 часа
7. Физика 16.01.2016г. от 14.00 часа
8. Биология и здравно възпитание 21.01.2016г. от 9,00 часа
9. Национално състезание „Ключът на музиката” 19.01.2016г. от 10,00 часа

 

Класирани на Общински кръг по математика

 

клас имена на ученика брой точки
4 Костадин Бориславов Костадинов 21
4 Вяра Николова Атанасова 19
4 Анелия Костадинова Палазова 18
4 Мелани Венциславова Симитчиева 18
4 Елина Владимирова Пенова 18
4 Нора Красимирова Кирилова 18
4 Магдалена Георгиева Нешкова 18
4 Дионисий Десислав Томов 18
4 Стелян Атанасов Костов 17
4 Даниел Петров Стоянов 16
4 Никола Илков Топлев 16
4 Валентин Янков Николов 16
6 Кристиян Костадинов Гиздев 19
6 Денис Петров Божков 18
6 Радослав Иванов Желязков 17
6 Димитър Данчев Митев 16
Go to top