HomeSample Data-ArticlesИстория на училището

Layout banner

 

Stunning Colors

 

Stunning Colors

 

История на училището

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”
село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска

    Училището в с.Червенци е създадено през 1845 г. Първото килийно училище отваря врати през 1867г. Учениците не се делят на класове. Всички изучават един и същ материал.

    През 1869 г. то се премества в църквата, в две стаички, пристроени до нея.

    През 1891 г. започва строеж на първата училищна сграда /днешния училищен стол/.

    През 1927 г. за първи път се празнува патронния празник, като училището носи името на покровителя на България Свети Иван Рилски.

    На 10.04.1965 г. е направена първата копка на днешната сграда на училището, която се открива официално на 01.11.1967 г.

    От създаването до днес то претърпява много промени – днес сградата на училището е съвременно строителство, отоплението е с парна инсталация. Разполага с кабинети по всички учебни дисциплини и класни стаи за ПДГ и началин курс. Сградата има компютърен кабинет, лекарски кабинет, канцеларии и офис помещения. В отделна сграда се помещават физкултурния салон, кабинети по дървообработване и металообработване с работилница. Сградата за столово хранене е също отделно. Дворът на училището е просторен и уютен, с детски кът, с места за отдих и игри, футболно, баскетболно игрища и площадка по безопасност на движението. В училището се учат 144 деца от ПДГ до 8 клас.

 От 2016 г. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” е вече и в Интернет:

Go to top