ЗАПОВЕД № РД-07-353/14.03.2020г.

На основание чл.259. ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО). и чл. 63. ал. 1 и ал. 4 от Закона за здравето на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събране на Република България извънредно положение
1.НАРЕЖДАМ:
1.    Педагогическите специалисти да преминат към работа от дома за изпълнение на служебните им задължения за реализация на дистанционно обучение...

Прочети повече...