Home

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Работно време на директора

Сутрин: 08:00 до 12:00 часа

След обяд: 13:00 до 17:00 часа
Почивка: 12:00 до 13:00 часа
Приемен ден: Понеделник от 13:00 до 17:00 часа
                

Работно време на ЗДАСД

Сутрин: 08:00 до 12:00 часа

След обяд: 13:00 до 17:00 часа
Почивка: 12:00 до 13:00 часа
Приемен ден: Вторник от 13:00 до 17:00 часа

 

Обучението на учениците в ОбУ „Св. Иван Рилски" – през учебната 2023/2024г. се осъществява в дневна форма и самостоятелна форма. Формите на обучение са приети от педагогическия съвет на училището с протокол № 1/15.09.2023г.

В дневна форма обучението на учениците се организира в паралелки и групи, а в самостоятелна форма, обучението се организира за  Дневната форма на обучение е присъствена форма и включва обучението на учениците по учебни предмети, спортните дейности и часа на класа.

Училището разработва индивидуален учебен план за учениците в индивидуална форма на обучение;

Обучението във всички форми, както и преминаването от една в друга, се осъществяват съгласно ЗПУО.

     

На 15.05.2024г се проведе благотворителен базар под наслов "Помощ за Веси", на който бяха изложени домашно приготвени храни и ястия. Присъстваха родители и жители на село Червенци. Събраната сума бе внесена по сметката на Веси.

 

Чиста, зелена и благоприятна околна среда

Учениците от ОбУ "Св. Иван Рилски" засадиха медоносни дръвчета в двора на училището. Отговорно ще се грижат за засадените фиданки и ще допринесат за създаването на една по-чиста, зелена и благоприятна околна среда.

01.03.2024г.

 

"Скок към Свободата"

На 19 февруари българският народ се прекланя пред делото на Васил Левски – Апостолът на свободата.
Учениците от ОбУ "Св. Иван Рилски",  поднесоха тържествена литературно-музикална програма в памет  на  Васил Левски.
Проведе се състезание " Скок към Свободата". На всички участници бяха раздадени грамоти на победителите награди.

 

Коледно тържество 2023г.

 

Страница 1 от 4

Go to top