ОУ  ОУ   ОУ

Постижения

Клубове и дейности

Галерия

Заседание на Обществения съвет при ОУ"Иван Рилски", с.Червенци

Днес 12.01.2017г.се проведе заседание на Обществения съвет при ОУ"Иван Рилски", с.Червенци при следния дневен ред:

Протокол №1/12.01.2017 г.

 

З А П О В Е Д № РД-96 / 16.03.2017 година

I. Да бъде извършен прием на ученици в I клас за учебната 2017/2018 г. както следва...

ОУ Прочети повече...

З А П О В Е Д № РД-77 / 23.12.2016 г.

  На основание чл. 259, ал. 1, от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, във връзка  с писмо с изх. №РД 6700-127-(1)/21.11.2016г. на кмета на община вълчи дол и Протокол с вх. №375/19.12.2016г.от среща на представители на родители за избор на членове и резервни членове на Обществен съвет...

ОУ Прочети повече...

 

Лято в Общностния център

ОУ

И през горещите летни дни специалистите в Общностен център гр.Вълчи дол, област Варна работиха с повече от 50 деца.Те консултират 177 семейства и не спират да предоставят мобилната услуга в семействата, в естествената среда на детето , включваща неговия дом, ясла, детски площадки и други.

ОУ Прочети повече...

 

История на училището

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”
село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска

    Училището в с.Червенци е създадено през 1845 г. Първото килийно училище отваря врати през 1867г. Учениците не се делят на класове. Всички изучават един и същ материал.

    През 1869 г. то се премества в църквата, в две стаички, пристроени до нея.

    През 1891 г. започва строеж на първата училищна сграда /днешния училищен стол/.

    През 1927 г. за първи път се празнува патронния празник, като училището носи името на покровителя на България Свети Иван Рилски.

    На 10.04.1965 г. е направена първата копка на днешната сграда на училището, която се открива официално на 01.11.1967 г.

    От създаването до днес то претърпява много промени – днес сградата на училището е съвременно строителство, отоплението е с парна инсталация. Разполага с кабинети по всички учебни дисциплини и класни стаи за ПДГ и началин курс. Сградата има компютърен кабинет, лекарски кабинет, канцеларии и офис помещения. В отделна сграда се помещават физкултурния салон, кабинети по дървообработване и металообработване с работилница. Сградата за столово хранене е също отделно. Дворът на училището е просторен и уютен, с детски кът, с места за отдих и игри, футболно, баскетболно игрища и площадка по безопасност на движението. В училището се учат 144 деца от ПДГ до 8 клас.

 От 2016 г. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” е вече и в Интернет:

Страница 2 от 2

Go to top