Home

Layout banner

 

Stunning Colors

 

Stunning Colors

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
 
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
•Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
•Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
•Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
•Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
•Насърчавайте детето да бъде активно.
•Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
•Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
•Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
•Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
 
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На вниманието на всички ученици и техните родители

 

      След заседание на областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ е взето решение от 22.01.2019г. до 29.01.2019г./ включително/ училищата от област Варна да преустановят учебен процес поради обявяване на грипна ваканция.

      Отменят се всички изпити на учениците в самостоятелна форма на обучение.

 

 Директор

 Пепа Пенчева

История на училището

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”
село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска

    Училището в с.Червенци е създадено през 1845 г. Първото килийно училище отваря врати през 1867г. Учениците не се делят на класове. Всички изучават един и същ материал.

    През 1869 г. то се премества в църквата, в две стаички, пристроени до нея.

    През 1891 г. започва строеж на първата училищна сграда /днешния училищен стол/.

    През 1927 г. за първи път се празнува патронния празник, като училището носи името на покровителя на България Свети Иван Рилски.

    На 10.04.1965 г. е направена първата копка на днешната сграда на училището, която се открива официално на 01.11.1967 г.

    От създаването до днес то претърпява много промени – днес сградата на училището е съвременно строителство, отоплението е с парна инсталация. Разполага с кабинети по всички учебни дисциплини и класни стаи за ПДГ и началин курс. Сградата има компютърен кабинет, лекарски кабинет, канцеларии и офис помещения. В отделна сграда се помещават физкултурния салон, кабинети по дървообработване и металообработване с работилница. Сградата за столово хранене е също отделно. Дворът на училището е просторен и уютен, с детски кът, с места за отдих и игри, футболно, баскетболно игрища и площадка по безопасност на движението. В училището се учат 144 деца от ПДГ до 8 клас.

 От 2016 г. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” е вече и в Интернет:

Страница 2 от 2

Go to top