Home

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Работно време на директора

Сутрин: 08:00 до 12:00 часа

След обяд: 13:00 до 17:00 часа
Почивка: 12:00 до 13:00 часа
Приемен ден: Понеделник от 13:00 до 17:00 часа
                

Работно време на ЗДАСД

Сутрин: 08:00 до 12:00 часа

След обяд: 13:00 до 17:00 часа
Почивка: 12:00 до 13:00 часа
Приемен ден: Вторник от 13:00 до 17:00 часа

 

Обучението на учениците в ОбУ „Св. Иван Рилски" – през учебната 2023/2024г. се осъществява в дневна форма и самостоятелна форма. Формите на обучение са приети от педагогическия съвет на училището с протокол № 1/15.09.2023г.

В дневна форма обучението на учениците се организира в паралелки и групи, а в самостоятелна форма, обучението се организира за  Дневната форма на обучение е присъствена форма и включва обучението на учениците по учебни предмети, спортните дейности и часа на класа.

Училището разработва индивидуален учебен план за учениците в индивидуална форма на обучение;

Обучението във всички форми, както и преминаването от една в друга, се осъществяват съгласно ЗПУО.

     

Патронен празник на училището 19.10.2023 г.

 

Първи учебен ден 2023 година

 

Световен ден на ромите - 08.04 2023 г.

 

Тържество за 3 -ти март

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА 2023г.

Днес 22.02.2023г. учениците от ОбУ "Св. Иван Рилски" за десета поредна година се включиха в световния ден на розовата фланелка. Те се присъединиха задружно към каузата с послание „Не“ на тормоза в училище. Учениците сами изработиха розови фланелки, по които залепиха или написаха своите добри послания и пожелания за приятелство, задружност, толерантност, търпение, добро отношение, възпитание, уважение. Денят се превърна много бързо в своеобразен празник на добрината, а настроението не напусна класните стаи и всеки успя по свой личен начин да припознае каузата за своя.

 

Страница 2 от 4

Go to top